Θέματα αλα gousto by SKANDALISTIS

εθνικά (1973) περίεργα (1452) think (994) show biz (827) sexy (799) οικονομία (771) welt (765) σκάνδαλο (757) λαλαλα (458) κοινωνία (397) test (334) video (316) ιστορία (294) health (293) tech (284) σοκ (231) eco (186) bet (157) τοπικά (141) Αστυνομικά (133) επιστήμη (102) ανέκδοτα (88) sports (70) music (12)

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνουν τ’ ακρωνύμια όπως BRB, TY, AFT, τα οποία βλέπουμε συχνά στο Internet; Ιδού λοιπόν ένα πολύ χρήσιμο λεξικό του… διαδικτύου!

1 = One, exclamation mark
2 = To, Too or Two
2day = To day
4 = For or Four
A&F | AAF = Always And Forever
A3 = Anywhere, Anytime, Any place
AA = Alcoholics Anonymous
AAB = Average At Best
AAK = Alive And Kicking
AAMOF = As A Matter Of Fact
AAP = Always A Pleasure
AAR = At Any Rate
AFAP = As Far As Possible
AAYF = As Always, Your Friend
ABD = Already Been Done
ABΗ = Actual Bodily Harm
ABN = Asshole By Nature
ABT = Absolutely
ABT = About
ADM = All Day Long
ADMIN = Administrator
ADN = Any Day Now
AEAE = And Ever And Ever
AEAP = As Early As Possible
AFAIAC = As Far As I Am Concerned
AFAIC = As Far As I’m Concerned
AFAICS = As Far As I Can See
AFAICT = As Far As I Can Tell
AFAIK = As Far As I Know
AFAIR = As Far As I Remember
AFC = Away From Computer
AFD = All Fucking Day
AFT = About Fucking Time
AGW = All Going Well
Aight = Are you alright, Yo
ALOL = Actually Laughing Out Loud
ANY1 = Anyone
AYSOS = Are You Stupid Or Something?
B = Be
B4 = Before
Bb = Bye Bye, Goodbye
BBIAB = Be Back In A Bit
BBL = Be Back Later
BBS = Be Back Soon
BD = Big Deal
BRB = Be Right Back | Bath-Room Break
BRT = Be Right There
BTW = By The Way
C = See
CSWS = Can’t Stop, Won’t Stop
CU = See You
CUL = See You Later
Cuz = Because
CYA = See Ya
CYS = Check Your Settings
Da = The
Dat = That
Der = There
DIAF = Die In A Fire
Dunno = Don’t know
FAQ = Frequently Asked Questions
FOAD = Fuck Off And Die
FTL = For The Loss
FTUW = For The Uber Win
FTW = For The Win
FWIW = For What It’s Worth
FYI = For Your Information
G2G | GTG = Got To Go
GAL = Get A Life
GFY = Good For You
GG = Good Game | Good Going
GIYF = Google Is Your Friend
GL = Good Luck
Gonna = Going To
HAND = Have A Nice Day
HS = Holy Shit!
HTH = Hope This Helps
IACL = I Am Currently Laughing
IANAL = I Am Not A Lawyer
IANARS = I Am Not A Rocket Scientist
IC = I see
ICYDK = In Case You Didn’t Know
IDGI = I Don’t Get It
IDK = I Don’t Know
Iggy = Igloo
IIRC = If I Recall Correctly
ILY | ILU = I Love You
IMHO = In My Honest Opinion
IMNSHO = In My Not So Honest Opinion
IMO = In My Opinion
IRL = In Real Life
ITT = In This Thread
IYDMMA = If You Don’t Mind Me Asking
JJ = Just Joking
JK = Just Kidding
JOOC = Just Out Of Curiosity
JP = Just Playing
K = Okay
KK = Ok Cool | Ok Kewl
KL = Kool | Cool
Kwl = Cool
L8r = Later
LLAH = Laughing Like A Hyena
LMAO = Laughing My Ass Off
LMFAO = Laughing My Fucking Ass Off
LOL = Laugh Out Loud
LQTM = Laugh Quietly To Myself
M8 = Mate
MYOB = Mind Your Own Business
NLS = Not Life Safe
NOYB = None Of Your Business
NP = No Problem
NSFW = Not Safe For Work
NVM = Never Mind
NWS = Not Work Safe
O = Oh
O3 = Out Of Office
OGC = Man Jacking Off
OIC = Oh, I see
OJ = Only Joking
OMG = Oh My God! | Oh My Goodness!
OOC = Out Of Character
OP = Original Poster | Original Post
OT = Off Topic
PEBKAC = Problem Exists Between the Keyboard And the Chair
Pic = Picture
PITA = Pain In The Ass
Pix = Pictures
Plz | Pls = Please
PMSL = Pissing | Pissed Myself Laughing
POS = Piece Of Shit
PPL = People
PTTL = Pop To The Loo
RL = Real Life
ROFL = Rolling On the Floor Laughing
ROFLMAO = Rolling On the Floor Laughing My Ass Off
ROFLMAOL = Rolling On the Floor Laughing My Ass Out Loud
Shudda = Should Have
SMH = Shaking My Head
SO = Significant Other
SOS = Same Old Shit
Soz | Srry = Sorry
SSDD = Same Shit, Different Day
STFW = Search The Fucking Web
Sup = What’s up?
Sup homes = What’s up, friend?
SWW = Sorry, Wrong Window (typing in the wrong box)
Thnx = Thanks
Tho = Though
TIA = Thanks In Advance
TTFN = Ta Ta For Now
TTYL = Talk To You Later
TTYT = Talk To You Tomorrow
TY = Thank You
TYT = Take Your Time
U = You
W8 = Wait
Wanna = Want to
WB = Welcome Back
Wd = Well done
WDUWTA? = What Do You Want to Talk About?
Wile = While
WOOT = We Own the Other Team
WTF! = What The Fuck!
WURSC = Wow, you are so cool
YCM = You Copied Me
Ye = Yeah | Yes
YMMV = Your Mileage May Vary
Yo = Hey | Your
YSVW = You are So Very Welcome
YW= You are Welcome
http://technova.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...