Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνουν τ’ ακρωνύμια όπως BRB, TY, AFT, τα οποία βλέπουμε συχνά στο Internet; Ιδού λοιπόν ένα πολύ χρήσιμο λεξικό του… διαδικτύου!

1 = One, exclamation mark
2 = To, Too or Two
2day = To day
4 = For or Four
A&F | AAF = Always And Forever
A3 = Anywhere, Anytime, Any place
AA = Alcoholics Anonymous
AAB = Average At Best
AAK = Alive And Kicking
AAMOF = As A Matter Of Fact
AAP = Always A Pleasure
AAR = At Any Rate
AFAP = As Far As Possible
AAYF = As Always, Your Friend
ABD = Already Been Done
ABΗ = Actual Bodily Harm
ABN = Asshole By Nature
ABT = Absolutely
ABT = About
ADM = All Day Long
ADMIN = Administrator
ADN = Any Day Now
AEAE = And Ever And Ever
AEAP = As Early As Possible
AFAIAC = As Far As I Am Concerned
AFAIC = As Far As I’m Concerned
AFAICS = As Far As I Can See
AFAICT = As Far As I Can Tell
AFAIK = As Far As I Know
AFAIR = As Far As I Remember
AFC = Away From Computer
AFD = All Fucking Day
AFT = About Fucking Time
AGW = All Going Well
Aight = Are you alright, Yo
ALOL = Actually Laughing Out Loud
ANY1 = Anyone
AYSOS = Are You Stupid Or Something?
B = Be
B4 = Before
Bb = Bye Bye, Goodbye
BBIAB = Be Back In A Bit
BBL = Be Back Later
BBS = Be Back Soon
BD = Big Deal
BRB = Be Right Back | Bath-Room Break
BRT = Be Right There
BTW = By The Way
C = See
CSWS = Can’t Stop, Won’t Stop
CU = See You
CUL = See You Later
Cuz = Because
CYA = See Ya
CYS = Check Your Settings
Da = The
Dat = That
Der = There
DIAF = Die In A Fire
Dunno = Don’t know
FAQ = Frequently Asked Questions
FOAD = Fuck Off And Die
FTL = For The Loss
FTUW = For The Uber Win
FTW = For The Win
FWIW = For What It’s Worth
FYI = For Your Information
G2G | GTG = Got To Go
GAL = Get A Life
GFY = Good For You
GG = Good Game | Good Going
GIYF = Google Is Your Friend
GL = Good Luck
Gonna = Going To
HAND = Have A Nice Day
HS = Holy Shit!
HTH = Hope This Helps
IACL = I Am Currently Laughing
IANAL = I Am Not A Lawyer
IANARS = I Am Not A Rocket Scientist
IC = I see
ICYDK = In Case You Didn’t Know
IDGI = I Don’t Get It
IDK = I Don’t Know
Iggy = Igloo
IIRC = If I Recall Correctly
ILY | ILU = I Love You
IMHO = In My Honest Opinion
IMNSHO = In My Not So Honest Opinion
IMO = In My Opinion
IRL = In Real Life
ITT = In This Thread
IYDMMA = If You Don’t Mind Me Asking
JJ = Just Joking
JK = Just Kidding
JOOC = Just Out Of Curiosity
JP = Just Playing
K = Okay
KK = Ok Cool | Ok Kewl
KL = Kool | Cool
Kwl = Cool
L8r = Later
LLAH = Laughing Like A Hyena
LMAO = Laughing My Ass Off
LMFAO = Laughing My Fucking Ass Off
LOL = Laugh Out Loud
LQTM = Laugh Quietly To Myself
M8 = Mate
MYOB = Mind Your Own Business
NLS = Not Life Safe
NOYB = None Of Your Business
NP = No Problem
NSFW = Not Safe For Work
NVM = Never Mind
NWS = Not Work Safe
O = Oh
O3 = Out Of Office
OGC = Man Jacking Off
OIC = Oh, I see
OJ = Only Joking
OMG = Oh My God! | Oh My Goodness!
OOC = Out Of Character
OP = Original Poster | Original Post
OT = Off Topic
PEBKAC = Problem Exists Between the Keyboard And the Chair
Pic = Picture
PITA = Pain In The Ass
Pix = Pictures
Plz | Pls = Please
PMSL = Pissing | Pissed Myself Laughing
POS = Piece Of Shit
PPL = People
PTTL = Pop To The Loo
RL = Real Life
ROFL = Rolling On the Floor Laughing
ROFLMAO = Rolling On the Floor Laughing My Ass Off
ROFLMAOL = Rolling On the Floor Laughing My Ass Out Loud
Shudda = Should Have
SMH = Shaking My Head
SO = Significant Other
SOS = Same Old Shit
Soz | Srry = Sorry
SSDD = Same Shit, Different Day
STFW = Search The Fucking Web
Sup = What’s up?
Sup homes = What’s up, friend?
SWW = Sorry, Wrong Window (typing in the wrong box)
Thnx = Thanks
Tho = Though
TIA = Thanks In Advance
TTFN = Ta Ta For Now
TTYL = Talk To You Later
TTYT = Talk To You Tomorrow
TY = Thank You
TYT = Take Your Time
U = You
W8 = Wait
Wanna = Want to
WB = Welcome Back
Wd = Well done
WDUWTA? = What Do You Want to Talk About?
Wile = While
WOOT = We Own the Other Team
WTF! = What The Fuck!
WURSC = Wow, you are so cool
YCM = You Copied Me
Ye = Yeah | Yes
YMMV = Your Mileage May Vary
Yo = Hey | Your
YSVW = You are So Very Welcome
YW= You are Welcome
http://technova.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...