Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Με φυλάκιση κινδυνεύουν όσοι χρωστούν στην εφορία πάνω από 5.000 ευρώΜε ποινές φυλάκισης κινδυνεύουν χιλιάδες ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που έχουν χρέη στο Δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων κ. Ι. Καπελέρη διάταξη του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου με την οποία αυστηροποιούνται οι ποινές σε οφειλέτες του Δημοσίου που δεν θα ρυθμίσουν τα χρέη τους το επόμενο διάστημα.
 
Συγκεκριμένα:
α) Μειώνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων και των προσαυξήσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα σε 5.000 ευρώ, καθίσταται δηλαδή αξιόποινη και η μη καταβολή χρεών άνω των 5.000 ευρώ.
β) Αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές του ανωτέρω αδικήματος.

γ) Το αδίκημα της μη εξόφλησης των οφειλών θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, με χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής του αδικήματος (η οποία λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής).

Κατά συνέπεια:

- Χρόνος τέλεσης του αδικήματος: το χρονικό διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους (5 έτη x 1/3 = 20 μήνες). Επισημαίνεται ότι, για την υποβολή της αίτησης ποινικής δίωξης αρκεί η παρέλευση των τεσσάρων μηνών και δεν απαιτείται και η πάροδος του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών

- Χρόνος παραγραφής του αδικήματος: η παραγραφή συμπληρώνεται μετά από πέντε έτη από τη λήξη του χρόνου τέλεσης αυτού (ήτοι από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 20 μηνών)

Σημειώνεται ότι τα αδικήματα που τελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου (31.3.2011) είναι στιγμιαία, με χρόνο τέλεσης αυτών την πάροδο τεσσάρων μηνών αφότου το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και η παραγραφή τους συμπληρώνεται μετά την πάροδο πέντε ετών από την τέλεσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...